Helena Miralles, Subdirectora General de Gestió de Recursos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i Sebastià Santaeugènia, Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut expliquen de forma detallada el procediment conjunt del Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el maneig dels possibles casos de coronavirus en els centres de gent gran.

Mireu el vídeo aquí.