L’Observatori de la Dependència és un espai de coneixement, difusió i d’innovació de la recerca sobre l’atenció a la dependència i la gent gran. Aquest portal creat per ACRA té per missió donar valor afegit al sector i va dirigit tant a l’àmbit professional com al món acadèmic i la societat en general.

 Toni Andreu, director d’estratègia d’ACRA

Toni Andreu, director d’estratègia d’ACRA

Núria Gamell

Nuria Gamell, Directora Gestió Assistencial Àmbit Servei Sociosanitari Mútua Terrassa

Silvia Vázquez

Silvia Vázquez, Directora General de la Fundació Aymar i Puig