La missió d’ACRA recull la necessitat d’influir en el model social d’atenció al ciutadà. Es fa necessari, per tant, comptar amb documents de recerca generals i d’altres més específics que analitzin i posicionin el sector de l’atenció a la gent gran dins l’agenda pública. Periòdicament, ACRA elabora estudis, baròmetres i altres materials destinats als associats, com un ideari o la guia de bones pràctiques.

Estratègia

Portafoli Estrategic ACRA

Portafoli Estratègic ACRA

Descarregar

Ideari

Informe econòmic ESADE 2014

Ideari d’ACRA (CAT)

Descarregar
Informe econòmic ESADE 2014

Ideario de ACRA (ESP)

Descarregar

Estudis i Informes

Informe Complert

Paper de la institucionalització sobre els indicadors de salut de població geriàtrica a Catalunya – informe complet (2017)

Descarregar
Informe econòmic ESADE 2014

Paper de la institucionalització sobre els indicadors de salut de població geriàtrica a Catalunya: 1a part – consum de fàrmacs entre la població geriàtrica (2017)

Descarregar
Informe econòmic ESADE 2014

Paper de la institucionalització sobre els indicadors de salut de població geriàtrica a Catalunya: 2a part – urgències mèdiques (2017)

Descarregar
InformeACRA2016

Informe Econòmic i Social d’ACRA (2016)

Descarregar
Informe econòmic ESADE 2014

Informe Econòmic i Social d’ACRA -versió presentació- (2016)

Descarregar
Informe econòmic ESADE 2014

Informe econòmic i social d’ACRA del sector d’atenció a les persones grans amb dependència a Catalunya. ACRA-ESADE (2014)

Descarregar
Informe econòmic ESADE 2014

Informe econòmic i social d’ACRA del sector d’atenció a les persones grans amb dependència a Catalunya. ACRA-ESADE (2014) (versió presentació)

Descarregar
Informe econòmic ESADE 2013

Informe econòmic i social ACRA del sector d’atenció a les persones grans amb dependència a Catalunya. ACRA-ESADE (2013)

Descarregar
Informe econòmic ESADE 2014

Estudi de posicionament d’ACRA davant la futura regulació dels serveis assistencials d’atenció a les persones amb dependència a Catalunya (2008)

Descarregar

Baròmetres

Informe econòmic ESADE 2014

Proposta d’increment de ràtios a les residències assistides 2019

Descarregar
Barometre Contractació personal

Inspeccions als centres 2019

Descarregar
Presentacio_Drogodependencies als centres

Alimentació en els recursos assistencials 2019

Descarregar
Barometre alimentació en els recursos assistencials

Contractació de Personal 2018

Descarregar
Barometre alimentació en els recursos assistencials

Drogodependències als centres 2018

Descarregar
Barometre alimentació en els recursos assistencials

Inspeccions als centres 2018

Descarregar
Resultats enquesta model atencio sociosanitaria

Enquesta als socis pel model integral sociosanitari 2018

Descarregar