La missió d’ACRA recull la necessitat d’influir en el model social d’atenció al ciutadà. Es fa necessari, per tant, comptar amb documents de recerca generals i d’altres més específics que analitzin i posicionin el sector de l’atenció a la gent gran dins l’agenda pública. Periòdicament, ACRA elabora estudis, baròmetres i altres materials destinats als associats, com un ideari o la guia de bones pràctiques.

Estudis i informes

Estudio socioeconómico de la atención residencial para personas en situación de dependencia en España (2022)

Informes econòmics i socials d’ACRA

Xarxa de socis sentinella

Estudis propis

Baròmetres

2022

2021

2020

2019

2018