Em complau presentar-vos L’Observatori de la Dependència d’ACRA, un espai de recerca sobre el sector d’atenció a la dependència i la gent gran. La creació d’aquest nou instrument respon a la voluntat de la nostra organització per donar valor afegit al sector, per visibilitzar-lo i prestigiar-lo com un àmbit de creació de riquesa i de cohesió social, amb un present i un futur indispensables.

Necessitem dades, rigor científic per prendre decisions intel·ligents en una societat cada vegada més complexa. L’Observatori neix amb aquesta voluntat estratègica i proporcionarà, de manera periòdica, informes propis i altres documents generadors d’opinió i influència davant el conjunt de la societat.

Catalunya, com altres parts de l’estat, és un país cada vegada més envellit. La millora de les condicions de vida, el progrés econòmic, social, i l’accés universal a la sanitat han fet que l’esperança de vida es dupliqués durant el segle passat. Pel 2050 es preveu que prop del 30% de la població tingui més de 65 anys, i que la de més de 85 anys arribi al 22%. Aquest repte demogràfic s’ha d’afrontar amb la implicació conjunta del sector, així com de governs, administracions i la societat en el seu conjunt.

L’atenció a la dependència, entesa com el quart pilar de l’estat del benestar, necessita de polítiques que situïn les persones en el centre de l’atenció. Per conèixer millor el sector, les demandes dels usuaris i la millora en la provisió del servei, esdevé fonamental la creació d’aquest Observatori, motor de coneixement i laboratori d’idees que donaran resposta als nous reptes del sector de la dependència.

Cinta Pascual
Presidenta

presidenta