Dades oficials dels organismes públics, elements de recerca d’interès d’institucions relacionades amb el sector de l’atenció a la gent gran, altres documents… Aquest espai amplia la visió de l’observatori d’ACRA i el contextualitza i enriqueix amb indicadors i anàlisis de referència.

REPOSITORI DE DOCUMENTS

Webs d’interès

Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD

COVID-19

21ns Premis ACRA 2023

19ns Premis ACRA 2021

Bones pràctiques – Jornada ACP 2020