L’Observatori de la Dependència d’ACRA ha presentat el projecte “Història natural de la malaltia COVID-19 en l’entorn de les residències de gent gran a Catalunya. Un estudi observacional sobre dades agregades”, un estudi pioner que té com a objectiu donar resposta a la falta d’evidències sobre el comportament de la malaltia en les persones grans i posar-ne els resultats a disposició de la recerca.

El projecte estarà coordinat científicament per  la Dra. Magda Campins, cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d’Hebron, i el Dr. Benito Almirante, cap de Malalties Infeccioses de Vall d’Hebron, parc sanitari de referència mundial en assistència, recerca, docència i innovació.

Per dur-lo a terme, s’espera comptar amb la participació del màxim nombre possible de centres residencials del nostre país: “Es tracta d’un projecte pioner, innovador i molt necessari perquè pot generar noves evidències que ajudin els científics i els sistemes de salut a conèixer millor les característiques i el comportament de la malaltia entre la gent gran”

L’estudi consistirà en una recollida de dades per part dels centres, que passarà a ser analitzada per l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, que finalment extraurà les conclusions pertinents per tal d’aportar més informació respecte la malaltia. La voluntat de l’Observatori és que el projecte tingui un abast molt ampli per tal que la fiabilitat de les dades sigui la més gran possible.

Actualment hi ha 1.073 residències de gent gran a Catalunya, amb uns 57.000 residents. La persona usuària tipus és una dona major de 80 anys amb una dependència de grau II i patologies prèvies que requereixen d’una atenció assistencial i mèdica important.

 

Aparicions del projecte als mitjans de comunicació

TV3 (programa Planta Baixa)
Diari ARA
La Vanguardia
Europa Press
Diari ABC
20 Minutos
La República
El Nacional
El Món
Gente Digital