La pandèmia de la COVID-19 ha provocat un gran canvi en la forma de oferir serveis assistencials a la gent gran. Residències, centres de dia, pisos tutelats o serveis de teleassitència han reorganitzat les seves activitats, per mantenir la qualitat de vida dels usuaris, tot i les restriccions.

Des de l’Observatori de la Dependència i aprofitant la Jornada ACP organitzada per ACRA, s’ha fet un recull de bones practiques que els socis han realitzat des de l’inici de la pandèmia.

Per la limitació del temps, només cinc d’aquestes bones practiques es van poder presentar durant la jornada ACP. No obstant, totes mereixen el seu reconeixement i poden ser font d’inspiració per altres centres per crear les seves pròpies versions.

Us deixem el recull al Repositori