Des de l’Observatori hem engegat una nova iniciativa, la xarxa de socis sentinella.

Aquesta xarxa està composada per un conjunt de centres que representen la realitat del sector, en conceptes com territorialitat, capacitat o cartera de serveis. L’objectiu d’aquesta xarxa és el seguiment continuat en el temps de quatre indicadors (salut, ocupació, economia i treballadors) que permetran advertir de forma temprana disrupcions del sistema.

De forma trimestral es publicaran els informes de seguiment. Així doncs, comencem amb l‘informe del mes de setembre, que recull l’informació dels mesos d’estiu.

Podreu anar seguint la publicació d’aquests informes a la mateixa web de l’Observatori, a l’apartat d’Informes