Es publica un nou estudi sobre la distribució de la vacuna de la COVID-19 a la gent gran a nivell mundial. Aquest  estudi examina com diferents agents del sector d’atenció a la gent gran han actuat en la distribució de les vacunes en la gent gran i els seus cuidadors.

Els països estudiats són: Argentina, Australià, Canadà, República Dominicana, Israel, Japó, Mèxic, Països Baixos, Singapur, Sud-Àfrica, Espanya i el Regne Unit

Podeu trobar aquest i altres documents a la secció de l’Observatori: AGE-COVID una plataforma de recursos per la gestió de la COVID-19 en l’entorn residencial en el context de la nova normalitat i dels diferents bots o repunts que puguin anar succeint.