El document fa pal·lès l’existència estructural d’un dèficit de places, professionals, tarifes i finançament en un escenari de sobre envellliment de la població

En la recent cimera del baby boom de CEAPS es va presentar el resum executiu de el Estudio socioeconómico de la atención residencial para personas en situación de dependencia en España, un document impulsat per Unión de Entidades amb la col·laboració d’ACRA i el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que certifica l’existència estructural d’un dèficit de places, professionals, tarifes i finançament en un escenari de sobre envelliment de la població.

L’estudi aborda diferents aspectes rellevants del sector: des de l’envelliment de la població, passant per la demanda de serveis d’atenció a la dependència, l’oferta d’atenció residencial i diürna, el volum econòmic de preus, finançament i impacte del sector, i la situació dels professionals.