L’Observatori de la Dependència d’ACRA participarà en un projecte de recerca centrat en l’avaluació de l’impacte de la pandèmia a les residències de gent gran de Catalunya i en realitzar propostes de millora del model actual. Aquest projecte de recerca porta per nom “ResiCOVID-19” i està encapçalat pel Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG), a més de comptar amb el suport institucional de les principals patronals del sector, societats científiques i col·legis professionals, així com dels departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies.

Aquest estudi, que s’iniciarà en breu i es durà a terme en 40 residències, avaluarà l’impacte de la pandèmia entre les persones usuàries, personal treballador, famílies i les empreses i les entitats. Des d’ACRA, i en cooperació amb el C3RG i els altres agents implicats en el projecte, analitzarem l’impacte de la COVID-19 mitjançant les dades aportades pels centres residencials, i aportarem propostes de millora pel sector.

El Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG) és un grup de recerca que té com a missió generar nou coneixement per abordar millor els reptes que la cronicitat comporta per als sistemes d’atenció a la salut i el benestar de les persones. Especialistes com el Dr. Jordi Amblàs Novella o el Dr. Xavier Gómez-Batiste formen part de l’equip de coordinació